Průvodce portálem CEVA

Všechny informace o používání portálu CEVA na jednom místě. Najdete zde informace o podmíkách používání portálu, návody, jak efektivně získat kredity celoživotního vzdělávání (z kurzů a webinářů) a další tipy.

O projektu CEVA

Úvodní strana průvodce portálem

Creative Education - Vital Application (CEVA) [edit]

Logo LFP

Posláním projektu CEVA je šíření kvalitních a nezávislých informací zejména pro lékaře všech odborností, bioanalytiky, zdravotní laboranty a všeobecné sestry; a podpora aplikovaného výzkumu v České a Slovenské republice. Hlavním garantem kvality a nezávislosti je Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, obsah však tvoří mnoho spolupracujících institucí. Cílovým publikem portálu jsou lékaři všech odborností, kliničtí analytici a NLZP (zejména zdravotní laboranti a všeobecné sestry). Vzdělávací materiály jsou zdarma a jsou šířeny (není-li uvedeno jinak) pod otevřenou a transparentní licencí Creative Commons
Licence Creative Commons
, držitelem nevýhradní licence na všechna autorská díla publikovaná v portálu CEVA je Lékařská fakulta v Plzni.

Hlavní aktivity portálu CEVA

Nové články a aktuality

Souhrnné přednášky, původní vědecké práce a novinky nejčastěji zaměřené na stanovení, indikaci a interpretaci laboratorních výsledků. Vychází pravidelně, 1 za 14 dní, v úterý.

Kreditní kurzy

Interaktivní e-learningové kurzy pro:

  • lékaře všech odborností a bioanalytiky
  • zdravotní laboranty a všeobecné sestry

Videokonference

Několikrát ročně pořádané videokonference na aktuální témata laboratorní medicíny. Přednášejí špičkoví odborníci, obvykle zahrnuje laboratorní a klinický pohled na problematiku.

Komplexní služby v oblasti e-learningu

  • vzdělávací programy pro laboratoře a nemocnice
  • e-learningové kurzy na míru
  • záznamy odborných konferencí, videokonference, webináře

Spolupracující instituce [edit]

Ústav klinické biochemie a hematologie, LF UK a FN v Plzni
Oddělení klinických laboratoří, Klatovská nemocnice, a.s.
Oddělení laboratorní medicíny, Masarykův onkologický ústav
NRI pro virové hepatitidy a AIDS, Státní zdravotní ústav
Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice Brno

Historie projektu [edit]

Projekt CEVA vznikl v roce 2008 jako iniciativa Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Klatovské nemocnice a.s. a firmy Abbott Diagnostics s.r.o. Česká republika. V roce 2009 získal projekt CEVA ISSN a od roku 2014 je zařazen na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik.

Press Kit [edit]

Logo projektu CEVA ke stažení

ceva71.moodle8.myedu.cz

Výhody registrace [edit]

Registrace do portálu CEVA Education je zdarma a umožní Vám:

  • individualizaci studia - můžete sledovat Váš pokrok v kurzu, nastavit si vzhled prostředí (viditelnost postranních bloků, ukládání vlastních souborů, nastavení zasílání článků a diskusních příspěvků na e-mailovou adresu, změna vzhledu, publikace informací o sobě ...)
  • možnost vyplňovat testy - testy jsou jednou z nejefektivněších forem zapamatování si informací a dávají uživateli zpětnou vazbu, zda udržel důležité informace
  • získat certifikáty - pro formální zakončení kurzů a získání kreditů celoživotního vzdělávání slouží generování certifikátů
  • vkládat komentáře či diskusní příspěvky - registrovaný uživatel může publikovat své názory, komentovat příspěvky ostatních, zadávat dotazy konzultantům
  • aktivně vytvářet obsah CEVA (např. psát vlastní blog, publikovat článek ...)

Registrace je velmi jednoduchá, automatizovaná a nezabere více než 3 minuty. Vyplňte jednoduchý formulář a všechny výhody portálu CEVA jsou na vaší straně.